Restauracija slika na drvu i platnu

Restauriranje i konzerviranje slika na drvenom ili platnenom nosiocu prije svega zahtjeva poznavanje materijala i metoda same izdrade slike, uzroka propadanja te poznavanje restauratorsko-konzervatorskih materijala i metoda.
Restauratorsko-konzervatorski zahvat obuhvaća dokumentiranje prije i tijekom zahvata na slici u kojoj se navode osnovni podaci o objektu ( ikonografski opis i povijesno-umjetnička analiza, podaci o stanju, očuvanosti objekta...) te fotodokumentiranje prije i tijekom restauratorsko-konzervatorskih zahvata.
Prema utvrđenim podacima o stanju objekta ovise daljni zahvati na objektu.
Oštećenja mogu biti mehanička, nastala nepropisnim skladištenjem i transportom, udarcem tupim ili oštrim predmetom, kukcima, prethodnim restauratorskim zahvatima i sl.
Kemijsko-fizikalna oštećenja nastaju atmosferskim zagađenjem, djelovanjem gljivica i plijesni, nepravilnim osvjetljenjem, previsokim temperaturama, utjecajiem kemijskih supstanci, UV zraka, vlage.
Potrebni zahvati kod navedenih oštećenja su uklanjanje različitih vrsta ljepljenja, dubliranja, deformacija; neutralizacija, promjena klimatskih uvjeta, impregnacija, konsolidacija, dezinsekcija, retuširanje, lakiranje.