Restauracija polikromirane drvene skulpture

Restauracija drvene skulpture uključuje pregled nosioca koji se sastoji od vizualnog pregleda, fotodokumentacije stanja, mogućih dosadašnjih intervencija i informacija o prijašnjem rukovanju umjetninom. Istraživanja uključuju nedestruktivne metode (npr. mikroskopski pregled, IC i UV snimanja) i laboratorijske analize po potrebi.
Treba obratiti pažnju na nedostajuće dijelove, mehanička oštećenja, crvotočinu, stare kitove, snagu prijanjanja osnove, promjene boje slikanog sloja, topivost originala, raspucanost i gubitak boje, slojeve prljavštine, stanje mogućeg preslika i dr.
Ova početna faza uključuje i istraživanja na povijesno – umjetničkom planu te valorizaciju umjetnine i njenih mogućih kronoloških slojeva, kako bi se ustanovilo za koju vrstu prezentacije tj. očuvanja se odlučiti.
Slijedi nadoknada u sloju nosioca, preparacije i slikanog sloja / pozlate, s provođenjem dokumentacije u svim fazama rada.