Dobrodošli na stranice studija Tessera!

Mudri ljudi kažu da ako radiš ono što voliš, poklonio si sam sebi 8 sati svaki dan. To je prvi i glavni razlog zbog kojeg je nastao naš studio. A ako nas pitate, naravno da ćemo vam reći da je rad s umjetninama najljepši posao.

Izrada mozaika

Tehnologija izrade rimskih podnih mozaika opisana je još u tekstovima Vitruvija i Plinija Starijeg. OPŠIRNIJE

Restauracija mozaika

Za mozaik, kao i svako drugo umjetničko djelo, vrijedi glavno pravilo: što manje intervencije, to bolje. OPŠIRNIJE

Restauracija zidnih slika

Restauracija freski nam je poseban užitak jer obično uključuje i inspirativni ambijent. OPŠIRNIJE

Restauracija slika na platnu i drvu te polikromiranih drvenih skulptura

Prije svega zahtjeva poznavanje materijala i metoda same izdrade slike, uzroka propadanja te poznavanje restauratorsko-konzervatorskih materijala i metoda.
OPŠIRNIJE 

Restauracija slika na staklu

Staklo kao nosilac slike je vrlo osjetljiva tvar isto kao i slikani sloj pa se preporučuje specijalni način čuvanja, baratanja i transporta sa točno definiranim uvjetima i parametrima.
OPŠIRNIJE